DAIHATSU

A1_Poster_0604olくらしの真ん中で、クルマを考える。DAIHATSU / CD 宮下敏浩 Toshihiro Miyashita, Pl 福里真一 Shinichi Fukusato, C 石川英嗣 Hidetsugu Ishikawa, AD 西岡範敏 Noritoshi Nishioka, Ph 正田真弘 Masahiro Shoda, 出演 平田満 Mitsuru Hirata, 安藤サクラ Sakura Ando, 2014